fbpx

מטה משפחות החטופים מזמין אתכם -יצירת זעקה קולקטיבית

תאריך: 21.3

מטה המשפחות להחזרת החטופים והנעדרים, מזמין את כלל האוכלוסייה היהודית בארץ וברחבי העולם, לקיים את קריאת שמע הגדולה בתולדות העם היהודי. האירוע מתוכנן ליום חמישי ה-21.3.24 (תענית אסתר) ומטרתו יצירת זעקה קולקטיבית של כלל עם ישראל ויהדות התפוצות, באמצעות תפילה וקריאת שמע ישראל למען החטופים, הנעדרים והחיילים.

במסגרת האירוע, רב הכותל ונציגי ונציגות משפחות החטופים והנעדרים, יישאו תפילה המונית בנוכחות עשרות אלפי אנשים ברחבת הכותל ויועבר בשידור חי מהכותל, החל מהשעה 16:30 ולקהילות יהודיות ברחבי העולם. הקריאה תתקיים בשעה 17:30 בדיוק, בו זמנית ברחבי הארץ והעולם.

מהות האירוע היא שכמה שיותר אנשים, בכל רחבי הארץ, יעצרו לרגע בשעה 17:30 ויקראו "קריאת שמע ישראל" להחזרת החטופים ושלום החיילים.

אנא העבירו בקשה זו לכל מי שתוכלו – משפחה, שכנים וחברים, קרובים ורחוקים, במקומות העבודה ובמסגרות חברתיות – על מנת להביא לידיעת מקסימום אנשים את קיומו של האירוע, ולתרום את חלקנו למען החטופים.

כולנו תפילה כי מעמד זה ישים קץ לסבל החטופים והחיילים ונזכה לראותם שבים לביתם ולחיק משפחתם, בריאים ושלמים אמן.

Bring Them Home Now