fbpx

מיקי – הצגת ילדים

תאריך: 16.7
מיקום: פארק אשדוד ים

מה נישמיקי? קבלו את מיקי!
16.07 יום ראשון| פארק אשדוד ים | 18:30
כוכבת הילדים מיקי במופע בידור מוזיקלי לכל
המשפחה, השירים, הסיפורים, הרקדניות, הרגש
והצחוק המשחרר שכל ילד חייב לעצמו.