fbpx

הצגה – המדריך למטייל בוורשה

תאריך: 22.5
מיקום: בית יד לבנים
המדריך למטייל בוורשה
קומדיה מאת הלל מיטלפונקט ובבימוי.
יום שני || 22.5.23 || בית יד לבנים ||
לרכישת כרטיסים: 08-8545131/4
משתתפים: ליא קניג, קרן צור, אבי אוריה, תומר שרון, טטיאנה
מחלנובסקי.
על ההצגה
מרגה ויסברג ובנה הצייר הכושל יוסף מגיעים לוורשה כדי לתבוע בעלות
על בניין גדול בלב העיר.
בניין שהיה עד מלחמת העולם בבעלות משפחתה של מרגה.
בין מרגה ויוסף מתנהלת מלחמה רבת שנים, שתחילתה בימי הילדות
המוקדמים של הבן והמשכה במאבקים אין-ספור בנושאי: נישואים,
גירושים, אמנות, גידול ילדים, כסף, היסטוריה כללית, היסטוריה יהודית
וההיסטוריה של המשפחה.
בעוד מרגה מגלה מחדש את וורשה (מושא שנאתה בחמישים השנים
האחרונות)
מתוודע יוסף במלון אל בינה, רווקה ישראלית שהגיעה לוורשה כדי
להשלים את מפעל חייו של אביה המנוח – תיעוד הקהילות היהודיות
בפולין במאתיים השנים האחרונות
המפגש הרומנטי המסוכסך בין יוסף ובינה, ההתאהבות המחודשת,
המסוכסכת, של מרגה בוורשה, מביאים את מלחמת האם והבן אל קרב
ההכרעה.